Voor het Vaderland Gesneuveld

  1. Stafofficieren
  2. 1e Legerafdeeling - 2de Linieregiment
  3. 1e Legerafdeeling - 3de Linieregiment
  4. 1e Legerafdeeling - 22ste Linieregiment
  5. 1e Legerafdeeling - 4de Linieregiment
  6. 1e Legerafdeeling - 23ste Linieregiment
  7. 1e Legerafdeeling - 24ste Linieregiment
  8. 1e Legerafdeeling - 1ste en 7de artillerieregiment
  9. 1e Legerafdeeling - genietroepen