Voor het Vaderland Gesneuveld

Hoe werkt deze site:
Afbeelding 1 Afbeeldig 2 Afbeelding 3

Klik op de foto (afbeelding 1) van een soldaat om een grotere foto (afbelding 2) te bekijken. Je kunt door op de pijltjes toetsen te klikken, of via de pijltjes op je toetsenbord, door scrollen naar de volgende of vorige foto. Als je op de naam onder de foto klikt dan krijg je meer informatie te zien (afbeelding 3) over de desbetreffende soldaat.
O doode broeders
Wij waren broeder in den kogelregen
En sneden stuiten van het zelfde brood
Wij hielden samen met een propje lood
Den uitval van eenzelfden vijand tegen.

Wij hebben saam op 't zelfde stroo gelegen
Ik stond naast u toen men uwe oogen sloot,
En van uw bloed waren mijn handen rood:
Uw tragisch hoofd was op mijn hart gezegen....

Dit vroeg verscheiden heeft mijn laatre nachten
Met 't vaag tumult van uw verstorven klachten
En met den wenk van uwen blik gevuld.

O broeders, laat mijn zwakke stem U wekken,
En weert de zoden die uw lichaam dekken
En weze 't zoendag voor ons aller schuld...

Fritz Francken